Team Foras


Ongetwijfeld heb je ze wel eens gezien, of zelf sportend in clubtenue of als medewerker bij een van onze events in Foraskleding. Ons eigen team, crew, leden hoe je ze ook wilt noemen. Veelal vanaf de oprichting erbij. Echt een soort van familie. Dit zijn onze trouwste vrijwilligers.

Diverse achtergronden maar alle leden hebben een ding gemeen, het grote Foras hart. Dat hart welke je het best kan omschrijven als de sfeer bij onze evenementen. Daar de meeste leden zelf fanatiek sporter zijn, weten ze zich als geen ander te verplaatsen in onze deelnemers. iets wat het evenement alleen maar ten goede komt.

Zonder Team Foras zijn onze evenementen niet mogelijk. Die dankbaarheid belonen we onder andere in een mooi kledingpakket, sporttenue, korting op sportschoenen en een jaarlijkse barbeque of andere feestavond. En daar waar mogelijk nemen ze gratis deel aan evenementen van collega organisaties, Liefst met zoveel mogelijk leden samen.

Denk jij dat je ook het Foras! hart hebt en zou je deel willen uitmaken van deze familie? Neem contact met ons op.

 

 

Loop Team Foras samen met onze trouwe sponsor Harrie Driessen van Lopers Company Heerlen

Over de marathon en onze rol daarin

VIA Belgica

Ongeveer 2000 jaar geleden hebben de Romeinen door een groot gedeelte van Europa een indrukwekkend netwerk van (water)wegen aangelegd. Dit netwerk van wegen verbond de verste uithoeken van hun imperium met Rome, vandaar de uitspraak dat alle wegen naar Rome leiden. Eén van de belangrijkste wegen in het Noorden van het Romeinse Rijk was de vierhonderd kilometer lange heirbaan tussen de Duitse stad Keulen en Boulogne-sur-Mer aan de Noord-Franse kust. De oorspronkelijke naam is in de loop der tijd verloren gegaan, maar tegenwoordig staat deze oude Romeinse weg bekend als de Via Belgica.

In eerste instantie werd de Via Belgica aangelegd om snelle militaire troepenverplaatsingen en bevoorrading van de legioenen langs de Rijngrens mogelijk te maken. Later – in tijden van vrede – vormde dit traject de verbinding in het omvangrijke handelsnetwerk. Waarschijnlijk gebruikte Julius Caesar deze route al in 57 v. Chr. in zijn strijd tegen de Belgae. Romeinse legioenen hebben vele kilometers te voet afgelegd over de Via Belgica; hun voetafdruk staat dan ook als het ware gegraveerd in de lagen van het aardse stof.

Waar ooit de carbatina’s – begeleid door imposante marsmuziek – het wegdek van de Via Belgica raakten, zal de kenmerkende cadans van voetstappen na meer dan tweeduizend jaar herklinken door de zolen van talloze hardloopschoenen die op nagenoeg datzelfde wegdek neerkomen. In de voetsporen van de Romeinse legioenen kan men de Marathon Via Belgica lopen!!!

De organisatoren hebben overigens geen voornemen de marathon in z’n geheel over de Via Belgica te laten lopen. De route is zo gepland dat (1) de veiligheid van het evenement centraal staat, (2) met een minimale impact op natuur en infrastructuur; (3) de beleving van de loper optimaal is; (4) er langs de voornaamste romeinse Zuid-Limburgse historische punten wordt gelopen; en natuurlijk dat (5) de route 42.195 meter is!

Organisatie

“Nulla tenaci invia est via”. Voor de volhouder is geen weg onbegaanbaar. Een spreuk die niet alleen de Romeinen maar ook Foras Events als iniatiefnemer van de Marathon via Belgica op het lijf geschreven staat. Waar geen wegen waren, bouwden de romeinen die; zo ook dwars door ons heuvellandschap in Zuid-Limburg. Deze heuvels zijn nog steeds geduchte tegenstanders voor de deelnemers van de evenementen die wij sinds jaren organiseren.

Denk hierbij met name aan onze trailwedstrijden Corio Trail en de Hivernal Trail waar lopers de pittigste hellingen uit de Parkstad trotseren in hun strijd om eeuwige roem. Maar nergens is de sportieve geest van de volhouder zo groot als tijdens de trappenmarathon op de Wilhelminaberg in Landgraaf. Een marathon die in Nederland zijn gelijke niet kent. Bovenstaande evenementen zijn enkele voorbeelden van wedstrijden die de stichting Foras reeds jaren organiseert.

Net als de Romeinen vroeger geven wij ook nu niet op. Daar waar de grenzen lijken te verschijnen gaan wij verder en dat is precies waarom de Marathon Via Belgica een evenement is waar je niet alleen bij wilt, maar moet zijn! Foras Events – ondersteunt door enkele ervaren trail lopers – neemt je graag mee in onze overtuiging dat wij hier een parel onder de marathons in handen hebben.

Er is geen marathon zoals deze, welke vanuit een historisch oogpunt is gecreëerd en romeinse ijkpunten via de uitgestrekte groene Limburgse heuvels met elkaar verbindt. Deze historische en unieke uitstraling gecombineerd met de ervaring en passie van de groep initiatiefnemers maken dit tot een bijzonder mooi evenement waar je als deelnemers of toeschouwer onderdeel van moet zijn.

Naar buiten treden en zo betekenis geven aan het rijke Romeinse verleden, maar ook het verbinden van het verleden met het heden, drijft ons om te komen tot een sportevenement met betekenis.

Wij hebben als doel gesteld het promoten, bevorderen en organiseren van zowel groot- als kleinschalige sport- & cultuurevenementen. Middels deze evenementen wil Foras Events draagvlak creëren om iedereen mogelijkheden te bieden tot het actief en passief beleven van sport & cultuur.

Voor onze visie geldt:

  • dat zij bijdraagt aan de versterking van het sportieve imago en de identiteit van Limburg,
  • dat zij een breed draagvlak heeft en praktisch uitvoerbaar is, en
  • dat zij gericht is op het in stand houden van de Via Belgica.